บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เว็บเซอร์วิส จำกัด  ได้ทำการย้ายสำนักงานจากจังหวัดสมุทรปราการ มาที่จังหวัดนครพนม เนื่องในสถานการณ์โควิดในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยบริษัทได้เปิดให้บริการรับทำเว็บไซต์ และเว็บสำเร็จรูปมาแล้วมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันมีลูกค้าและหน่วยงานใช้บริการจำนวนมาก โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และอื่น ๆ มากกว่า 2,000 ราย  บริษัทได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นภาษีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  และได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบ e-GP เพื่อทำธุรกรรมกับทางภาครัฐ รวมทั้ง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) อีกด้วย

 

 

ดังนั้นหากหน่วยงาน หรือบริษัท ห้างร้าน ของท่านสนใจใช้บริการ สามารถออกใบเสนอราคา ใบส่งของและใบแจ้งหนี้ รวมทั้งใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอน

พร้อมกันนี้ ทางบริษัทยังมีทีมงาน และเจ้าหน้าที่ ที่จะคอยช่วยเหลือ แนะนำ ข้อมูลสำหรับการทำเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในทุกรูปแบบ