ท่านสามารถชำระเงินค่าบริการด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ตามเลขที่บัญชีที่อยู่ด้านล่างนี้ สามารถโอนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร แอพมือถือ หรือตู้เอทีเอ็ม ได้

วิธีแจ้งชำระค่าบริการ

หลังจากท่านโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้ว ท่านสามารถส่งหลักฐานแจ้งการโอนเงินได้ ดังนี้
Line : @websites หรือ Email : admin@websites.co.th

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ทางโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการ สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้ในอัตรา 1% จากยอดก่อนรวมภาษี เช่น ค่าบริการ 3,210 บาท รวมภาษีแล้ว ท่านจะสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 30 บาท และยอดที่จะโอนให้บริษัทคือ 3,180 บาท ท่านจะต้องทำหนังสือหัก ณ ที่จ่ายและหักยอดก่อนโอน หากท่านโอนยอดเต็มมาแล้ว ทางบริษัทจะไม่สามารถโอนคืนให้ได้ครับ

ที่อยู่ในการออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส จำกัด
381 หมู่ 7 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการเลขที่ 0485564000486