บริษัท ร่วมออกโรงทานให้บริการแก่ประชาชน ที่เดินทางมาร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดโคกสว่างพัฒนา หมู่ 7 บ้านโคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565