บริษัทร่วมออกให้บริการโรงทานชูชิ  จำนวน 300 กล่อง ณ วัดหัวเวียงรังษี ในงานมหาพิธี เบิกเนตร พุทธาภิเษกพระนาคปรก ณ วัดหัวเวียงรังษี 23 ตุลาคม 2565