การย่อรูปภาพด้วยโปรแกรม Image Resizer for Windows โปรแกรมที่ใช้ย่อขนาดรูปภาพได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก สามารถย่อรูปภาพทั้งโฟลเดอร์ หรือเยอะ ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก


  1. ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่  http://www.bricelam.net/ImageResizer/
  2. ติดตั้งโปรแกรมไว้ในคอมพิวเตอร์
  3. เลือกรูปภาพในโฟลเดอร์ หรือในคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกภาพได้เท่าที่ต้องการ
  4. หลังจากเลือกภาพแล้ว ให้ทำการคลิกขวา จะมีคำสั่ง Resize pictures เพิ่มขึ้นมา
  5. จะมีหน้าจอแสดงดังภาพ เลือกขนาดที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Resize ก็จะได้ภาพย่อขนาดตามที่เราต้องการ