13-14 กรกฏาคม 2566 บริษัทฯ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ให้การอบรมแก่ประชาชนชาวธาตุพนมใน “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพจำหน่ายสินค้าชุมชน เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้” เพื่อส่งเสริมให้ชาวชุมชนชาวธาตุพนมเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเซียลมีเดียต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชน  ขอขอบพระคุณทางเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนมใต้ จ่าสิบเอกเสน่ คำมุงคุณ ที่มอบความไว้วางใจให้ทีมงานของบริษัทฯ ได้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ประชาชนในครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับ