วิธีชำระเงิน

ท่านสามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าบริการได้ด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารตามรายการที่ปรากฏด้านล่างนี้ และสามารถโอนได้ทั้งหน้าเคาเตอร์ธนาคาร ตู้ ATM หรือ ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ

กรณีท่านโอนยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย ท่านจะต้องสแกนเอกสาร ใบหัก ณ ที่จ่ายส่งให้ทางบริษัทพร้อมหลักฐานการชำระเงิน ทางอีเมล์ หรือทางไลน์ ด้วยนะครับ
ชื่อและที่อยู่ของบริษัทในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)  เลขผู้เสียภาษี 0485564000486
381 หมู่ 7 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

 

หมายเหตุ :

1. เมื่อชำระเงินแล้ว ถ่ายรูปหรือสแกน ส่งหลักฐานการโอนเงินแจ้งได้ที่ไลน์ไอดี websiteservice หรืออีเมล์ admin@websites.co.th ให้ด้วยนะครับ
2. บริษัท จะทำการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้กับท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของหน่วยงาน