1. การสมัคร ให้คลิกที่ลิงค์ https://workspace.google.com/edu/signup#0
  2. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ของทางโรงเรียน
  3. คัดลอกค่า TXT Record เพื่อทำการยืนยันโดเมนเพื่อใช้งาน (ส่งค่า txt ให้บริษัททางอีเมล์หรือไลน์ @websites พร้อมแจ้งชื่อโดเมน)

ดูขั้นตอนเพิ่มเติมได้ที่ http://manual.thaischool.net/datashow_153