บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส จำกัด สนับสนุนเสื้อนักกีฬา ทีมนักกีฬา ของโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ในแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ ๘ พิมาย ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ ๘ บ้านหนองปรือ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.pms1school.ac.th/