การจดโดเมน .ac.th และเอกสารที่ต้องใช้ คือ หนังสือขอจดโดเมนเนมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และชื่อโดเมนที่ต้องการจด จะต้องเป็นชื่อหรือตัวอักษรย่อ ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ  เท่านั้น  ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอจดโดเมนได้ตามไฟล์ด้านล่างครับ
 ดาวน์โหลดไฟล์   
 การขอย้ายโดเมน .ac.th
หากท่านเคยจดโดเมนไว้กับที่อื่นอยู่แล้ว และต้องการย้ายโดเมนมาต่ออายุหรือใช้บริการที่เรา สามารถทำหนังสือขอย้ายโดเมนตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ครับ
 ดาวน์โหลดไฟล์